Thiết bị bể bơi Spools
Danh mục

Tất cả sản phẩm

Hóa chất làm giảm pH dạng viên 5kg/thùng

Giá niêm yết: 505.000₫

411.000₫

Hóa chất pH minus dạng bột 25kg

Giá niêm yết: 500.000₫

455.000₫

Hóa chất pH plus dạng bột 25kg

Giá niêm yết: 665.000₫

605.000₫

Dụng cụ thử nước Testkit

Giá niêm yết: 110.000₫

100.000₫

Clorin shock ban đầu 5kg/thùng

Giá niêm yết: 730.000₫

639.000₫

Clorin duy trì hàng ngày 5kg/thùng

Giá niêm yết: 675.000₫

662.000₫

Hóa chất clorin 70 duy trì hàng ngày...

Giá niêm yết: 558.000₫

503.000₫

Hóa chất làm tăng PH dạng viên 5kg/thùng

Giá niêm yết: 400.000₫

400.000₫

Hóa chất làm giảm pH dạng viên 5kg/thùng

Giá niêm yết: 410.000₫

400.000₫

Hóa chất clorin dạng shock 5kg/thùng

Giá niêm yết: 502.000₫

484.000₫