Thiết bị bể bơi Spools
Danh mục

Thiết bị phụ trợ bể bơi Astral pool

Là 1 trong những thương hiệu đứng đầu thế giới về chất lượng sản phẩm thiết bị bể bơi.

Các thiết bị phụ trợ bao gồm:

- Thang hồ bơi từ 2 đến 5 bậc; chân thẳng và chân cong.

- Đầu mát xa khí;

- Đầu cấp nước;

- Ống âm tường;

- Tấm thu đáy;

- Skimmer hút nước mặt;

- Tấm lát máng tràn loại cong và thẳng;

- Tấm thu tràn mặt.

Thiết bị phụ trợ bể bơi Astral pool

Ống âm tường loại không ren

Giá niêm yết: 182.000₫

182.000₫

Ống âm tường loại có ren

Giá niêm yết: 182.000₫

182.000₫

Tấm thu tràn mặt bằng nhựa

Giá niêm yết: 205.000₫

182.000₫

Tấm lát máng tràn cong 335mm

Giá niêm yết: 976.000₫

908.000₫

Tấm lát máng tràn loại cong 295mm

Giá niêm yết: 976.000₫

908.000₫

Tấm lát rãnh cong 245mm

Giá niêm yết: 931.000₫

863.000₫

Tấm lát rãnh cong 195mm

Giá niêm yết: 749.000₫

704.000₫